Bezpieczeństwo Twoich danych
Administratorem Twoich danych jest firma LOBO właściciel  Restauracji RuBaRu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, NIP:556-001-61-05, numer REGON: 090553909, e-mail:lobo-inowroclaw@wp.pl

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które nam dobrowolnie udostępniłeś lub które wynikają z Twoich działań podejmowanych na stronie www.rubaru.eu (składanie zamówień) oraz jednocześnie na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę bądź których przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia. W szczególności są to dane osobowe podane w związku z:

 • rejestracją na naszej stronie www.rubaru.eu,
 • składaniem zamówień,
 • zmianami dokonywanymi na Twoim koncie w www.rubaru.eu
 • bieżącym  kontaktem z nami, tj. przesłaniem wiadomości na adres restauracji, przesłaniem wiadomości za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie.

 

Do czego będziemy używać Twoich danych związanych z rejestracją na www.rubaru.eu?
Zakładając konto na naszej stronie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

 • wykonywania usług elektronicznych, polegających na umożliwieniu składania zamówień, założeniu i utrzymywaniu konta, zapewnianiu funkcjonalności konta (m.in. historia złożonych zamówień, automatyczne uzupełnianie danych przy składaniu zamówień), jak również na wysyłaniu newslettera,
 • realizacji zamówień,
 • bieżącego kontaktu związanego z realizacją zamówienia,
 • rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,
 • a jeśli wyraziłeś stosowną zgodę – także do celów przesyłania informacji handlowych, w zakresie określonym w treści zgody (elektronicznej, telefonicznej).

 

Do czego będziemy używać Twoich danych związanych ze składaniem zamówień na stronie www.rubaru.eu?
Składając zamówienia na naszej stronie, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

 • procesowania zamówień,
 • bieżącego kontaktu związanego z procesowaniem zamówienia,
 • rozpatrywania zgłaszanych reklamacji,
 • prowadzenia statystyk,
 • archiwizacji dla celów podatkowo-księgowych.

 

Do czego będziemy używać Twoich danych, przekazanych w ramach bieżącego kontaktu?

Kontaktując się z nami, Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby:

 • prawnie uzasadnionego interesu Firmy, rozumianego jako bieżący kontakt z Tobą, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz dochodzenie roszczeń,
 • archiwizacji.

 

Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych?
W każdej chwili możesz wycofać każdą zgodę udzieloną firmie w związku z przetwarzaniem danych osobowych, bez ponoszenia konsekwencji. Cofnięcie zgody może jednak ograniczyć lub zablokować realizację usług elektronicznych na Twoją rzecz (np. wysyłka informacji o promocjach).
By wycofać zgodę wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody możesz wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.
Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność dotychczasowego przetwarzania Twoich danych, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez SAN  jest legalne.

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. złożenie przez Ciebie zamówienia, a następnie zawarcie z Tobą umowy sprzedaży, realizacja obciążających nas obowiązków ustawowych (np. archiwizacja dla celów podatkowo-księgowych), jak również prawnie uzasadniony interes firmy, tj. m.in. marketing bezpośredni własnych produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów, podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

 

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom LOBO właściciela restauracji RuBaRu w celu realizacji zamówienia lub w celu zapewnienia wysyłki informacji handlowych czy realizacji dostawy złożonego zamówienia. 
W każdym czasie masz możliwość uzyskania kopii dotyczących Twoich danych po skierowaniu do firmy odpowiedniego wniosku na adres e-mail lobo-inowroclaw@wp.pl.
Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w niniejszej informacji.

 

Jakie przysługują Ci prawa związane z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Masz prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania,
 • usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane związane z rejestracją i korzystaniem w www.rubaru.eu?
Te dane osobowe będziemy przechowywać przez czas istnienia Twojego konta.
Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych zamówień.

 

Do kiedy będziemy przechowywać Twoje dane przekazane w ramach bieżącego kontaktu?
Te dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia takiego kontaktu. Archiwizowanie tych danych prowadzone jest w Twoim interesie, tzn. by było możliwe odtworzenie treści naszej korespondencji lub rozmów przy późniejszym kontakcie, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 

Jak nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych?
Twoje dane osobowe przekazane w ramach bieżącego kontaktu nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które pociąga za sobą skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

 

Gdzie możesz wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych?
Obecnie takie skargi kierować można do „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych’’.
Twoje bezpieczeństwo i zaufanie mają dla nas największe znaczenie

W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem: lobo-inowroclaw@wp.pl